Ing. Pavel Hanuš - osobní stránky 24. července 2017, 16:30

HK-kulaty


[ Úvodní stránkaUHK - Účetnictví 1 ]


UHK - Účetnictví 1

Informace pro studenty předmětu ÚČETNICTVÍ 1 (LS 2016 – 2017)

V sekci Dokumenty ke stažení jsou k dispozici údaje pro studium a absolvování předmětu.


4. přednáška: 2. března 2017

 • rozdíly vztahy mezi náklady/výdaji a výnosy/příjmy
 • účtování na nákladových a výnosových účtech, zjišťování hospodářského výsledku
 • účetní doklady – náležitosti

3. přednáška: 23. února 2017

 • účtování na rozvahových účtech, interpretace obratů a konečných stavů
 • účetní knihy a vazby mezi nimi
 • náklady a výnosy – charakteristika
 • základní principy účtování na výsledkových účtech, zjišťování hospodářského výsledku

2. přednáška: 16. února 2017

 • změna rozvahových položek, úloha č. 04 ze Sbírky
 • rozepsání rozvahy do účtů, aktivní, pasívní účty, počáteční a konečné stavy, přírůstky, úbytky, obraty stran
 • úloha č. 06 ze Sbírky
 • kontrola správnosti účetních zápisů
 • oceňování rozvahových položek

1. přednáška: 9. února 2017

 • úvod do studia a organizace předmětu
 • historický vývoj účetnictví
 • předmět účetnictví
 • funkce účetnictví
 • uživatelé účetních informací
 • majetek podniku
 • zdroje krytí majetku podniku
 • rozvaha, základní bilanční rovnice
 • úloha č. 01 ze Sbírky


© 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Ing. Pavel Hanuš – ParCon & Partner, v. o. s.
Testy z účetnictvíPraktické účetnictvíMůj elektronický obchodPro bytová družstva