Ing. Pavel Hanuš - osobní stránky 18. května 2024, 07:53

Logo 2017 - ver2


[ Úvodní stránkaDaňové poradenství ]


Daňové poradenství

Daňové poradenství je činnost prováděná podle zákona č. 523/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Jde o činnost, která spočívá v poskytování právní pomoci a finančně – ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a podobných plateb, jakož i ve věcech, které s tímto přímo souvisejí.

Daňový poradce je ze zákona odpovědný za škodu, kterou by svou činností mohl způsobit klientovi a proti tomuto riziku je rovněž ze zákona pojištěn.

V oblasti daňového poradenství nabízíme našim současným i potenciálním klientům zejména dále uváděné služby. Nabídka platí jak pro podnikatelské subjekty, tak i pro neziskové organizace či pro nepodnikající občany – fyzické osoby. Všechny tyto služby nabízíme jak klientům, kteří již využívají našich účetních služeb, tak i těm zájemcům, kteří si běžně svou účetní agendu vedou sami.

Pro všechny naše služby používáme v maximální možné míře moderní výpočetní techniku a vhodné programové vybavení. S našimi klienty jsme schopni komunikovat i prostřednictvím elektronických médií (zejména e-mailu), samozřejmě pokud to povaha řešeného problému dovoluje.

K našim základním nabízeným službám patří:

Jednorázové konzultace

můžeme Vám nabídnout jednorázové konzultace ke všem druhům daní směřující k daňové optimalizaci či k řešení a rozhodování skutečností ovlivňujících významným způsobem Vaše daňové zatížení (zdanění). Poradíme Vám i v oblasti zakládání nových obchodních společností či zahájení podnikání fyzických osob apod. Jednorázové konzultace Vám rádi po předchozí domluvě poskytneme v našich kancelářích v Hradci Králové či v Praze, možná je samozřejmě i návštěva na jiném místě, např. na Vašem pracovišti. Po dohodě je možná i telefonická konzultace či konzultace poskytnutá prostřednictvím elektronické pošty.

Pravidelný dohled (kontinuální daňové poradenství)

při zájmu o dlouhodobou spolupráci Vám můžeme nabídnout pravidelné schůzky např. v místě Vašeho podnikání či v našich kancelářích. Jde o dohled nad účtováním Vašich hospodářských operací a rozhodování ovlivňujícím významným způsobem zdanění – to vše s okamžitým řešením dopadů do daňové oblasti. Tento způsob má především výhodu v tom, že odstraňuje potřebu ?nárazové? a obvykle časově náročné konzultace jednorázové, např. před koncem účetního a zdaňovacího období.

Zpracování daňových přiznání, podání daňových přiznání nabízíme Vám zpracování všech druhů daňových přiznání, které se při Vaší činnosti vyskytnou. Na základě Vašeho zmocnění jsme potom oprávněni podat daňová přiznání u příslušného správce daně.

Odklady daňových povinností

v mezích, které umožňují obecně závazné právní předpisy (zejména z oblasti tzv. daňového práva) Vám můžeme zajistit odklady plnění Vašich daňových povinností (např. možnost podání daňového přiznání k dani z příjmů až s tříměsíčním odkladem). Tyto služby jsou kombinovány s výše uvedenými službami zpracování a podání daňových přiznání.

Zastupování v daňovém řízení

na základě Vašeho zmocnění jsme připraveni zastupovat Vás při veščkerém jednání se správcem daně (zejména finančními úřady), a to buď jednorázově (pro daný případ) nebo dlouhodobě. Součástí této služby je i vyřizování řádných a mimořádných opravných prostředků v daňovém řízení.

Daňové audity, závazná posouzení

po dohodě s Vámi Vám můžeme nabídnout i daňové audity (provádění kontroly plnění daňových povinností za uplynulá období) či poskytovat písemná vyjádření ke konkrétně vymezenému zadání


© 2009 – 2020 Ing. Pavel Hanuš – ParCon & Partner, v. o. s.
Testy z účetnictvíPraktické účetnictvíMůj elektronický obchodPro bytová družstva