Ing. Pavel Hanuš - osobní stránky 24. července 2017, 16:29

HK-kulaty


[ Úvodní stránkaKontakt ]


Kontakt


Ing. Pavel Hanuš

daňový poradce ev. č. 3760 zapsaný v seznamu daňových poradců vedeném Komorou daňových poradců České republiky

vyučující na Univerzitě Hradec Králové

externí vyučující na Metropolitní univerzitě Praha

lektor vlastních rekvalifikačních kurzů s akreditací MŠMT ČR 

Konzultační hodiny UHK v letním semestru akademického roku 2016 – 2017:

Standardní kontakt: E-mail: pavel.hanus@parcon.cz, pavel.hanus@uhk.cz, hanus@mup.cz Web: www.pavelhanus.cz


© 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Ing. Pavel Hanuš – ParCon & Partner, v. o. s.
Testy z účetnictvíPraktické účetnictvíMůj elektronický obchodPro bytová družstva