Ing. Pavel Hanuš - osobní stránky 10. prosince 2019, 05:53

Logo 2017 - ver2


[ Úvodní stránka3. A - Účetnictví ]


3. A - Účetnictví

Informace – předmět Účetnictví – 3. A


33. hodina: 18. ledna 2018

 • účtování o zásobách ve způsobu A vč. skladní karty – opakovací úloha (úloha č. 15)

32. hodina: 16. ledna 2018

 • účtování o inventarizačních rozdílech
 • skladní karta zásob – základní principy evidence

31. hodina: 11. ledna 2018

 • opakovací blok

30. hodina: 9. ledna 2018

 • manka do normy/nad normu, daňová uznatelnost škod
 • účtování o inventarizačních rozdílech u zásob

29. hodina: 4. ledna 2018

 • inventarizace a inventura
 • druhy inventur, provádění inventur, invent. písemnosti, invent. komisy
 • inventarizační rozdíly

28. hodina: 19. prosince 2017

 • opakovací úlohy a testy

27. hodina: 5. prosince 2017

 • písemná práce
 • inventarizace – úvod

26. hodina: 7. prosince 2017

 • zásoby vlastní výroby
 • úloha č. 13

25. hodina: 5. prosince 2017

 • zásoby vlastní výroby

24. hodina: 30. listopadu 2017

 • zásoby vlastní výroby

23. hodina: 28. listopadu 2017

 • písemná práce
 • zásoby vlastní výroby

22. hodina: 23. listopadu 2017

 • účtování o zásobách ve způsobu A – úloha č. 12

21. hodina: 21. listopadu 2017

 • účtování o zásobách ve způsobu A – úloha č. 11

20. hodina: 16. listopadu 2017

 • účtování o materiálu ve způsobu A
 • úloha č. 11 – společné řešení

19. hodina: 14. listopadu 2017

 • účtování o materiálu ve způsobu A

18. hodina: 9. listopadu 2017

 • účtování o zboží ve způsobu A
 • úloha č. 10 – společné řešení

17. hodina: 7. listopadu 2017

 • účtování o zboží ve způsobu A
 • úloha č. 09 – společné řešení

16. hodina: 2. listopadu 2017

 • základy účtování o zásobách ve způsobu A – pokračování

15. hodina: 31. října 2017

 • 3. písemná práce
 • účtování o zásobách ve způsobu A

27. 10. 2017 výuka odpadá – podzimní prázdniny


14. hodina: 24. října 2017

 • oceňování úbytků zásob – dokončení úlohy č. 08
 • základy účtování o zásobách ve způsobu A
 • účtování o zboží ve způsobu A – úvod

13. hodina: 19. října 2017

 • oceňování úbytků zásob, úloha č. 08

12. hodina: 17. října 2017

 • oceňování zásob při pořízení

11. hodina: 12. října 2017

 • charakteristika zásob
 • druhy zásob a jejich členění (materiál, zásoby vlastní výroby, zboží)

10. hodina: 10. října 2017

 • 2. písemná práce
 • úvod do účtování zásob

9. hodina: 5. října 2017

 • účtování o DPH – společné řešení úlohy č. 07

8. hodina: 3. října 2017

 • kontrola řešení úlohy č. 05
 • zopakování účtování o DPH (hl. úč. kniha i úč. deník)
 • zjišťování daňové povinnosti k DPH

28. 9. 2017 – výuka odpadá, státní svátek.


7. hodina: 26. září 2017

 • kontrola řešení úlohy č. 04
 • opakovací blok – úloha č. 06 – účtování v účetním deníku

Úloha č. 05 k domácí přípravě


6. hodina: 21. září 2017

 • opakovací blok: účtování o nákladech a výnosech
 • úloha č. 04

Dokončení úlohy č. 04 k domácí přípravě.


5. hodina: 19. září 2017

 • 1. písemná práce
 • opakovací blok – účetní doklad (náležitosti, oběh)

4. hodina: 14. září 2017

 • opakovací blok – úloha č. 03 formou účetního deníku
 • opakovací blok – účetní doklady

3. hodina: 12. září 2017

 • opakovací blok – společné řešení úl. 1/část 3+4
 • kontrolní řešení úl. 02/část 1+2
 • opakovací blok – rozepsání rozvahy do účtů, úloha č. 03

2. hodina: 7. září 2017

 • opakovací blok: rozvaha, aktiva, pasíva
 • Úloha č. 02
 • vstupní kvíz (úloha č. 01)

Úloha č. 02 zadána k domácí přípravě – sestavení rozvahy

Úloha č. 01, části 3 a 4 zadánya k domácí přípravě


1. hodina: 5. září 2017

 • podrobné informace k organizaci a podmínkám studia předmětu

Úloha č. 02 zadána k domácí přípravě© 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Ing. Pavel Hanuš – ParCon & Partner, v. o. s.
Testy z účetnictvíPraktické účetnictvíMůj elektronický obchodPro bytová družstva