Ing. Pavel Hanuš - osobní stránky 19. února 2018, 02:33

Logo 2017 - ver2


[ Úvodní stránkaUHK - Účetnictví 2 ]


UHK - Účetnictví 2

Informace pro studenty předmětu ÚČETNICTVÍ 2 (ZS 2016 – 2017)

Informace ke studiu a absolvování předmětu jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.


9. přednáška: 23. listopadu 2017

 • kurzové rozdíly z neuzavřených obchodních transakcí
 • základní principy účtování intrakomunitárních dodávek zboží v rámci EU

8. přednáška: 16. listopadu 2017

1. zápočtový test

 • úvod do účtování pohledávek a závazků v cizích měnách
 • možnosti přepočtu cizích měn do CZK
 • kurzové rozdíly z uzavřených obchodních transakcí

7. přednáška: 9. listopadu 2017

 • zákonné opravné položky k pohledávkám (v úpravě pro rok 2017)
 • účtování o přijatých a placených zálohách (bez vlivu DPH)

6. přednáška: 2. listopadu 2017

 • závazky z obchodních vztahů a jejich dopad do všech účetních knih (detailní schémata)
 • kritéria pro tvorbu analytických účtů u pohledávek a závazků z obchodních vztahů
 • zánik pohledávek a závazků započtením – podmínky a účetní provedení
 • zánik pohledávek jejich odepsáním
 • postoupení pohledávek – účetní řešení u postupitele i postupníka

5. přednáška: 26. října 2017

 • účtování o bankovních úvěrech – čerpání, splácení, úroky
 • účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy – základní charakteristika a členění
 • oceňování zúčtovacích vztahů
 • pohledávky a závazky z obchodních vztahů – nejčastější formy vzniku a zániku
 • pohledávky z obchodních vztahů a jejich dopad do všech účetních knih (detailní schémata)
 • saldokonto – pojem
 • kritéria pro tvorbu analytických účtů u pohledávek a závazků z obchodních vztahů

4. přednáška: 19. října 2017

 • stravenky – podmínky daňové uznatelnosti, účtování
 • běžné účetní případy na bankovním účtu
 • bankovní úvěry – členění dle různých kritérií

3. přednáška: 12. října 2017

 • zápůjčky od společníků a statutárních orgánů
 • inventarizační rozdíly v pokladně
 • knihy analytických účtů k účtu pokladna, pokladní deník
 • pokladní limit
 • účtování o ceninách
 • úloha č. 20
 • úvod do problematiky stravenek

2. přednáška: 5. října 2017

 • úvod do účtové třídy 2
 • kategorizace, oceňování
 • peníze na cestě, princip, varianty, úloha č. 21
 • běžné účetní případy v pokladně
 • účtování o hotovostních provozních zálohách zaměstnancům

1. přednáška: 28. září 2017

 • výuka odpadá (státní svátek)


© 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Ing. Pavel Hanuš – ParCon & Partner, v. o. s.
Testy z účetnictvíPraktické účetnictvíMůj elektronický obchodPro bytová družstva