Ing. Pavel Hanuš - osobní stránky 24. července 2017, 16:31

HK-kulaty


[ Úvodní stránkaUHK - Témata závěrečných prací ]


UHK - Témata závěrečných prací

Témata závěrečných (bakalářských) prací vypsaných pro přihlášky v akademickém roce 20016 – 2017

Pro zájemce k přihlášení závěrečných prací pod mým vedením v akademickém roce 2016 – 2017 nabízím dále uváděná témata.

Kromě těchto vypsaných témat nabízím vedení maximálně jednoho tématu dle vlastního zájmu studentky/studenta, pokud toto téma bude odpovídat mému odbornému zaměření. V případě Vašeho zájmu o tvorbu závěrečné práce pod mým vedením s Vaším vlastním zvoleným tématem mne prosím co nejrychleji kontaktujte.

Předjednání mého vedení Vašich závěrečných (bakalářských) prací je nezbytné provést osobně v konzultačních hodinách či e-mailem do 28. února předposledního roku Vašeho studia.

Témata jsou primárně určena studentkám a studentům oboru Finanční a pojistná matematika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové.

Před finálním schválením psaní závěrečné (bakalářské) práce pod mým vedením je třeba zpracovat projekt závěrečné (bakalářské) práce, kde bude blíže upřesněna Vaše představa o budoucí podobě a obsahu bakalářské práce. Je nezbytné, aby Váš projekt bakalářské práce byl mnou schválen nejpozději do 15. března předposledního roku Vašeho studia.

Omlouvám se, ale na jiné termíny nemohu brát zřetel, děkuji za pochopení.

Závazný název tématu Status Počet studentů na téma
(1) Finanční poradenství rezervované max. 1
(2) Analýza trhu hypoték v České republice rezervované max. 1
(3) Elektronická komunikace se státní správou v oblasti daní zadáno 1
(4) Analýza životního pojištění v České republice zadáno max. 1
(5) Trh s informacemi o firmách a dlužnících v Polské republice + volné max. 1
(6) Konfrontace absolventů studia účetních a daňových oborů s požadavky a představami zaměstnavatelů + volné max. 1
(7) Volné téma dle volby studentky/studenta rezervované max. 1

+) takto označená témata vychází z konkrétních požadavků praxe.

Detailní informace o mém vedení závěrečné práce najdete v sekci Dokumenty ke stažení.

Poslední aktualizace 18. 9. 2016


© 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Ing. Pavel Hanuš – ParCon & Partner, v. o. s.
Testy z účetnictvíPraktické účetnictvíMůj elektronický obchodPro bytová družstva