Ing. Pavel Hanuš - osobní stránky 10. prosince 2019, 07:04

Logo 2017 - ver2


[ Úvodní stránkaMUP - Finanční účetnictví ]


MUP - Finanční účetnictví

Informace pro studenty předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ (LS 2017 – 2018)

Témata k samostudiu:

 • obecně uznávané účetní zásady
 • funkce účetnictví
 • uživatelé účetnictví
 • náležitosti účetních dokladů (dle ZoÚ)
 • oběh účetních dokladů
 • oceňování v účetnictví (dle ZoÚ)
 • inventarizace v účetnictví (dle ZoÚ)
 • auditor a audit účetní závěrky
 • a dále všechna témata uvedená v prezentaci vyučujícího (i „neprobraná“)

Konzultace studentů kombinovaného studia – 3. 3. 2018

 • předmět účetnictví
 • rozvaha – obsah, aktiva, pasíva
 • změna rozvahových položek, úloha č. 1
 • rozepsání rozvahy do účtů
 • účtování na aktivních a pasívních účtech, úloha č. 2
 • účtová osnova a účtový rozvrh
 • účetní knihy, vazba deník – hlavní kniha – knihy analytické evidence
 • účtování na výsledkových účtech, zjišťování výsledku hospodaření
 • zachycení DPH v účetnictví (tuzemsko)
 • výpočet čisté mzdy z hrubé mzdy pracovníka
 • vybrané okruhy účtování


© 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Ing. Pavel Hanuš – ParCon & Partner, v. o. s.
Testy z účetnictvíPraktické účetnictvíMůj elektronický obchodPro bytová družstva