Ing. Pavel Hanuš - osobní stránky 10. prosince 2019, 06:25

Logo 2017 - ver2


[ Úvodní stránka2. A - Účetnictví ]


2. A - Účetnictví

Informace – předmět Účetnictví – 2. A


33. hodina: 18. ledna 2018

 • charakteristika výnosů, definice
 • členění výnosů

32. hodina: 16. ledna 2018

 • pokračování: členění nákladů (nákladové druhy)
 • základní principy účtování o nákladech

31. hodina: 11. ledna 2018

 • opakovací blok

30. hodina: 9. ledna 2018

 • charakteristika nákladů, definice
 • členění nákladů (nákladové druhy)

29. hodina: 4. ledna 2018

 • doplnění účetních dokladů do úloh 04 – 10
 • náklady a výnosy jako vstupy a výstupy z činnosti podniku

28. hodina: 19. prosince 2017

 • písemná práce
 • účetní doklady – oběh – dokončení

27. hodina: 14. prosince 2017

 • písemná práce
 • účetní doklady

26. hodina: 7. prosince 2017

 • účetní doklady – oběh

25. hodina: 5. prosince 2017

 • účetní doklady

24. hodina: 30. listopadu 2017

 • písemná práce
 • účetní doklady – pokračování

23. hodina: 28. listopadu 2017

 • Účetní doklady – úvod, náležitosti účetních dokladů

22. hodina: 23. listopadu 2017

 • účtování na rozvahových účtech – úloha č. 10

21. hodina: 21. listopadu 2017

 • účtování na rozvahových účtech – dokončení úlohy č. 09
 • účetní knihy a jejich základní charakteristika (hlavní účetní kniha, účetní deník, knihy analytických účtů

20. hodina: 16. listopadu 2017

 • účtování na rozvahových účtech – procvičování
 • úloha č. 09
 • účetní knihy (hlavní účetní kniha, účetní deník, knihy analytických účtů) – obsah, vzájemné vazby

19. hodina: 14. listopadu 2017

 • účtování na rozvahových účtech
 • úloha č. 08 – pokračování ve společném řešení

18. hodina: 9. listopadu 2017

 • účtování na rozvahových účtech – procvičování
 • úloha č. 08

17. hodina: 7. listopadu 2017

 • účtování na rozvahových účtech – řešený příklad
 • úloha č. 07 (společné řešení)

16. hodina: 2. listopadu 2017

 • základy účtování na rozvahových účtech
 • formální a věcná kontrola správnosti
 • souvztažné účty
 • úloha č. 07

15. hodina: 31. října 2017

 • 3. písemná práce
 • rozepsání rozvahy do účtů
 • základní prvky účtu – počáteční stav, přírůstky, úbytky, obraty, konečné stavy

27. 10. 2017 výuka odpadá – podzimní prázdniny


14. hodina: 24. října 2017

 • změny rozvahových položek – úloha č. 06 – dokončení

13. hodina: 19. října 2017

 • změny rozvahových položek – úloha č. 06

12. hodina: 17. října 2017

 • 2. písemná práce
 • změny rozvahových položek – dokončení úlohy č. 05

11. hodina: 12. října 2017

 • změny rozvahových položek
 • dokončení úlohy č. 04¨
 • úloha č. 05

10. hodina: 10. října 2017

 • změny rozvahových položek
 • úloha č. 04

9. hodina: 5. října 2017

 • sestavování rozvahy – úloha č. 02/2 a č. 03

Úloha č. 03/2 k domácí přípravě


8. hodina: 3. října 2017

 • kontrola řešení úlohy č. 02
 • přiblížení aktiv a pasív na příkladu domácnosti

28. 9. 2017 výuka odpadá, státní svátek.


7. hodina: 26. září 2017

 • pokračování výkladu – cizí kapitál
 • rozvaha, druhy rozvah
 • základní bilanční rovnice a její význam
 • přiblížení rozvahy (bilance) na příkladu domácnosti

Úloha č. 02 k domácí přípravě


6. hodina: 21. září 2017

 • zdroje krytí majetku
 • definice pasív
 • vlastní kapitál
 • cizí kapitál (zdroje)

5. hodina: 19. září 2017

 • 1. písemná práce
 • majetek podniku – dokončení
 • definice aktiv

4. hodina: 14. září 2017

 • oběžný majetek a jeho členění
 • koloběh oběžného majetku

3. hodina: 12. září 2017

 • Společné řešení úlohy č. 01/část 3+4
 • Majetek podniku a zdroje krytí majetku
 • dlouhodobý majetek
 • oběžný majetek a jeho oběh

2. hodina: 7. září 2017

 • dokončení vstupního kvízu (úloha č. 01)
 • účetnictví – definice, předmět a funkce

Části 3 a 4 úlohy č. 01 zadány k domácí přípravě


1. hodina: 5. září 2017

 • podrobné informace k organizaci a podmínkám studia předmětu
 • vstupní kvíz (úloha č. 01)


© 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Ing. Pavel Hanuš – ParCon & Partner, v. o. s.
Testy z účetnictvíPraktické účetnictvíMůj elektronický obchodPro bytová družstva